| يكشنبه 26 آبان 1398 |

موجودی روزانه کاشی کیمیاسرام میب98/08/25

                    

                                 آمار موجودی غیر کالیبر1398/08/25

 

                                                                                                                   

                                                                              آمار موجودی کالیبر1398/08/25

 

                                                                                                                                  
برنامه تولید 1398/08/25
25*25: اورانوس پرتقالی - گلبام کرم
40*40: ساده سفید
41*41(ضخامت بالا):اتحاد
30*90:طاها،شهرزاد
50*50:تجن قهوه ای  ،کیانا                                                                                                     
                                                                                                                                                                           
                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                       
         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                        
 
  

محصولات پر فروش

حدیث روز

حضرت محمد (ص): کسی که نماز را از وقتش تأخیر بیندازد، (فردای قیامت) به شفاعت من نخواهدرسید.

نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت ما چیست ؟