| الأحد 17 نوفمبر 2019 |

التقنیة

ان شرکة کیمیا سرام میبد لانتاج القیشانی تستطیع ان تعرف نفسها بین کل الشرکات باعتبارها احدی الشرکات الناجحة و المعتبرة فی صناعة قیشانی و سیرامیک ایران مع استخدام احدث تقنیقات الانتاج و مع استخدام احدث الاجهزة الیومیة فی حقل انتاج السیرامیک و القیشانی ومع استخدام المواد الاولیة المطلوبة و الانتفاع عن تجارب الکوادر الانتاجیة و الاداریة المطلوبة .ان الشرکات المهمة و الکبیرة فی هذا الحقل تدرک بان تکون شرکة کاشی کیمیا سرام رقیبة و قرینة فعالة و قادرة علی التسابق معها .

ان هذه الشرکة ترتقی اجهزتها و آلاتها و طریقة انتاجها وفق التقنیقات الیومیة فی هذه الصنعة مع مساهمتها الفعالة مع شرکة ساکمی ایطالی –کونها من اهم الشرکات فی انتاج السیرامیک و القیشانی فی العالم –وستکون هذه الطریقة اعلاها من اهداف و غایات هذه الشرکة فی الآتیة .

 
  

محصولات پر فروش

حدیث روز

حضرت محمد (ص): کسی که نماز را از وقتش تأخیر بیندازد، (فردای قیامت) به شفاعت من نخواهدرسید.

نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت ما چیست ؟